Zkouška FCE angličtina: Příprava on-line

 
 

FCE je nejuznávanější zkouškou ve světě. Preferuje ji většina zaměstnavatelů a vysokých škol.


Tato zkouška se vykoná na jazykové úrovni B2. Pokud ovládáte jazyk v běžné každodenní, pracovní i studijní praxi, tak je FCE právě pro vás.

Dostupnost Skladem
4 500 Kč    
Kategorie Příprava na mezinárodní certfikáty z angličtiny
 

FCE je nejuznávanější zkouškou ve světě. Preferuje ji většina zaměstnavatelů a vysokých škol. Tato zkouška se vykoná na jazykové úrovni B2. Pokud ovládáte jazyk v běžné každodenní, pracovní i studijní praxi, tak je FCE právě pro vás. Kandidát, který prokáže u zkoušky znalosti přesahující úroveň B2 a získá známku A, získá certifikát Cambridge English: First s poznámkou, že jeho jazykové schopnosti jsou na úrovni C1. Kandidát, který je ohodnocen známkami B a C získá certifikát Cambridge English: First, jak tomu bylo doposud a kandidát, jehož výsledky byly pod úrovni B2 získá tentýž certifikát s poznámkou, že jeho jazykové schopnosti jsou na úrovni B1. 

 

Zkouška FCE: 

Zkouška z angličtiny na pokročilé úrovni, která ověřuje všechny čtyři jazykové schopnosti – psaní, čtení, poslech a mluvený projev. Získaný certifikát ukazuje, že zvládáte angličtinu na pokročilé úrovni a jste schopni se dorozumět v práci nebo při studiu. FCE otevírá cestu k získání práce, kde je nutná komunikace s cizinci nebo k přijetí na vysokou školu nejen v České republice. Po úspěšném složení zkoušky FCE obdržíte certifikát s výslednou známkou. Certifikát má celoživotní platnost. 

 

Průběh zkoušky: FCE se skládá z pěti částí, tzv. papers. 

  • Paper 1: Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů. Měli byste být schopni porozumět textu jako jsou novinové články, brožury, zprávy. Tato část zkoušky trvá 1 hodinu. 
  • Paper 2: V této části budete mít za úkol napsat dva texty. Prvním je email, dopis, recenze, zpráva nebo pozvání o 120 až 150 slovech, tato část je pro všechny stejná. V druhé části si budete moci vybrat z několika témat. Druhý text by měl být dlouhý 150 až 180 slov. Tato část zkoušky trvá 1 hodinu a 20 minut.
  • Paper 3: V této části se ověřuje vaše schopnost vybrat vhodné slovo do textu z nabízených možností, přetvářet slovní druhy, formulovat věty a slovní spojení a parafrázovat je. Tato část zkoušky trvá 45 minut. 
  • Paper 4: V této části zkoušky se hodnotí porozumění hlavní myšlence mluvených materiálů, jako jsou např. zprávy, interviewu, dialogy, rozpravy a monology. Každou nahrávku uslyšíte dvakrát. Úkolem je nejen porozumět smyslu textu, ale také zachytit detaily promluv. Tato část zkoušky trvá 40 minut. Paper 5: Tato část se skládá ze čtyř úkolů, nejdříve se vás zkoušející ptá na všední situace a druhý kandidát, který je s vámi ve dvojici poslouchá. V druhé části popisujete dvě fotografie, poté druhý kandidát odpovídá na krátké otázky k obrázkům. Třetí úkol řeší oba kandidáti společně na základě obdržených ilustrací. V posledním úkolu hovoří kandidáti o tématech, která se objevila ve třetí části. Tato zkouška trvá 14 minut.