On-line příprava k maturitní zkoušce

 
 

Náplň kurzu přesně odpovídá dílčím jazykovým disciplínám nové maturity.


Díky našim metodám a výukovým materiálům vás vybavíme bohatou slovní zásobou, nezbytnou gramatikou, zlepšíte si samozřejmě také poslech a psaní.  

Dostupnost Skladem
4 500 Kč    
Kategorie Výuka angličtiny pro středoškoláky
 

Náplň kurzu přesně odpovídá dílčím jazykovým disciplínám nové maturity – didaktický test (poslech, čtení a jazykové kompetence), písemná práce a ústní zkouška. Díky našim metodám a výukovým materiálům vás vybavíme bohatou slovní zásobou, nezbytnou gramatikou, zlepšíte si samozřejmě také poslech a psaní.  

Co se v kurzu na maturitu naučíte

  • Získáte informace o průběhu, organizaci a obsahu maturity. 
  • Připravíte se na náročné situace, otázky a cvičení, které Vás u státní maturity z anglického jazyka čekají, osvojíte si všechny důležité strategie pro úspěšné složení zkoušky. 
 

Přípravný maturitní kurz zahrnuje: 

  • procvičování typových otázek, cvičení a poslechů
  • budete mít možnost zopakovat si a prohloubit slovní zásobu z oblasti témat, která se v maturitní zkoušce objevují. 
  • komplexně si zopakujete a procvičíte gramatiku. 
  • vyzkoušíte si všechny tři části maturitní zkoušky - ústní zkoušku, didaktický test (2 subtesty - čtení a poslech) a písemnou práci. 
 
Samozřejmostí je možnost konzultovat s vyučujícím případné dotazy a problémy, které se v průběhu přípravy vyskytnou. 
 
Maturitní zkouška je významný krok ve Vašem životě, připravte se s námi! Program našeho kurzu je přizpůsoben na míru potřebám adeptů na maturitní zkoušku. Být svědomitě připraven znamená získat potřebnou sebedůvěru, se kterou odbouráte strach a trému z maturitní komise. Každý z Vás jistě potřebuje procvičit a doladit různé "drobnosti". V našich hodinách k tomu dostanete prostor.