Angličtina | věk 13-14 let (on-line)

 
 

Kurz je určen pro děti od 13 do 14 let. Cílem kurzu je prohloubit znalosti anglického jazyka. 


Celým kurzem se prolínají různá témata a gramatické jevy. Děti si prohloubí slovní zásobu, aby mohly vyprávět o předmětech ve třídě, popsat osobu, vyjmenovat barvy, číslovky, hovořit o rodině, o každodenních aktivitách ve škole a mimo ni a mnohem více. 

Dostupnost Skladem
4 200 Kč    
Kategorie 2. stupeň
 

Celým kurzem se prolínají různá témata a gramatické jevy. Děti si prohloubí slovní zásobu, aby mohly vyprávět o předmětech ve třídě, popsat osobu, vyjmenovat barvy, číslovky, hovořit o rodině, o každodenních aktivitách ve škole a mimo ni, bavit se o místech ve městě, která lze navštívit, popsat svůj domov a v neposlední řadě se naučí popsat tělo, sportovní aktivity a jídlo, které mají a nemají rádi.

 Průběh výuky:

  • mluví převážně anglicky, český jazyk se snažíme používat opravdu minimálně
  • děti jsou rozděleny do malých skupin (max. 5)
  • s angličtinou děti seznamujeme přirozenou cestou pomocí různých her, příběhů
  • děti se učí pomocí dialogů, her a prezentací slovní zásoby a gramatiky
  • v dětech probouzíme zájem o anglický jazyk

 

Učebnice a materiály:

  • Gateway A2 (Student´s Book a Workbook)
  • další doplňkové materiály a pracovní listy