Mezinárodní zkouška CAE

 
 

CAE se vykonává na úrovni C1. Certifikát dokazuje, že ovládáte angličtinu na vysoké úrovni a jste schopni studovat v tomto jazyce. CAE je zkouška reálné angličtiny.


Stejně jako v předchozích zkouškách i CAE testuje všechny čtyři schopnosti – psaní, čtení, poslech a mluvený projev. CAE je dobře hodnoceno mnohými zaměstnavateli a různými vzdělávacími institucemi na celém světě.

Dostupnost Skladem
5 900 Kč    
Kategorie Příprava na mezinárodní certfikáty z angličtiny
 

CAE se vykonává na úrovni C1. Certifikát dokazuje, že ovládáte angličtinu na vysoké úrovni a jste schopni studovat v tomto jazyce. CAE je zkouška reálné angličtiny.

Zkouška CAE:

Stejně jako v předchozích zkouškách i CAE testuje všechny čtyři schopnosti – psaní, čtení, poslech a mluvený projev. CAE je dobře hodnoceno mnohými zaměstnavateli a různými vzdělávacími institucemi na celém světě. Držitel certifikátu CAE má usnadněný vstup na vysoké školy s angličtinou jako vyučovacím jazykem. Snadněji také najde vysněnou práci. Průběh zkoušky:

CAE se skládá z pěti částí, tzv. papers.

  • Paper 1: Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů. Měli byste být schopni porozumět textu jako jsou novinové články, brožury, zprávy. Součástí je sestavování různých textů. Tato část zkoušky trvá 1 hodinu a 15 minut
  • Paper 2: V této části budete mít za úkol napsat dva texty. Prvním je email, dopis, recenze, zpráva nebo pozvání o 220 až 230 slovech, tato část je pro všechny stejná. V druhé části si budete moci vybrat z několika témat. Druhý text by měl být stejně dlouhý. Tato část zkoušky trvá 1 hodinu a 30 minut.
  • Paper 3: V této části se ověřuje vaše schopnost vybrat vhodné slovo do textu z nabízených možností, přetvářet slovní druhy, formulovat věty a slovní spojení a parafrázovat je. Tato část zkoušky trvá 1 hodinu.
  • Paper 4: V této části zkoušky se hodnotí porozumění hlavní myšlence mluvených materiálů, jako jsou např. zprávy, interview, dialogy, rozpravy a monology. Každou nahrávku uslyšíte dvakrát. Úkolem je nejen porozumět smyslu textu, ale také zachytit detaily promluv. V nahrávkách se vyskytují různé přízvuky. Tato část zkoušky trvá 40 minut.
  • Paper 5: Tato část se skládá ze čtyř úkolů, nejdříve se vás zkoušející ptá na všední situace a druhý kandidát, který je s vámi ve dvojici poslouchá. V druhé části popisujete dvě fotografie, poté druhý kandidát odpovídá na krátké otázky k obrázkům. Třetí úkol řeší oba kandidáti společně na základě obdržených ilustrací. V posledním úkolu hovoří kandidáti o tématech, která se objevila ve třetí části. Tato zkouška trvá 14 minut.