REFERENCE

Když se člověk rozhodne na středně stará kolena pustit se do boje s angličtinou, je zřejmé, že to nebude tak jednoduché. Bude k tomu potřeba nejen silná vůle, píle, odhodlání, ale, troufám  si tvrdit, že také správná volba pedagoga. Měla jsem to štěstí, že jsem natrefila na Katku Vlčkovou, která to kouzelné setkání s cizím jazykem pro mě po dobu šesti letech stále zprostředkováná. Dělí se se mnou o svoje znalosti, zasvěcuje mě do tajů jazyka, opakovaně a trpělivě vysvětluje rozdíl mezi použitím předpřítomného a předminulého času. Její hodiny jsou zajímavé, pestré, dává prostor k mluvení, procvičování probrané gramatiky, poslechu. Lekce nejsou nudné, ani stresující, protože dokáže vytvořit přátelskou atmosféru. Pro mě je také velmi příjemné zjištění, že jsem ve své učitelce angličtiny mimo jiné našla také skvělého člověka.                                      

Mgr. Vladimíra Holešová

„S Katkou Vlčkovou jsem se seznámila zhruba před rokem. Tehdy mi ji doporučila kamarádka na soukromou výuku angličtiny. Na naší první schůzce na konci srpna jsem jí řekla, čeho chci studiem dosáhnout, a sice že do konce roku musím být schopná absolvovat přijímací pohovor do nového zaměstnání v angličtině. Katka se nejen nevyděsila tohoto vysokého cíle, naopak pustila se do jeho splnění natolik zodpovědně, že jsem v lednu opravdu mohla předstoupit před mezinárodní sedmičlenné vedení společnosti Vodafone a uspět. A to nejen díky svým znalostem v oblasti anglické konverzace, ale i díky sebevědomí, které jsem při hodinách s Katkou nabyla. Už nyní se těším na další hodiny s ní.“

 Ing. Jana Švardalová

Ke Katce chodím na angličtinu už šest let. Přihlásila jsem se do kurzu JA, kde nám byla  přidělena jako lektorka.Katka je příjemná, spolehlivá, klidná, precizní, velmi kreativní. Pracuje nad rámec svých povinností. Své práci rozumí. Její hodiny jsou zajímavé a nadstandardní, jsou systematicky vedené, zábavné.Před dvěma lety jsem začala chodit soukromě ke Katce na hodiny konverzace.Po těchto zkušenostech jsem k ní přihlásila i své děti. Z hodin chodí spokojené a moc se jim líbí.

 Mgr. Hana Križanová

Ke Katce jsem chodila na kurzy AJ pro dospělé. Je to velmi trpělivá, kreativní a laskavá učitelka. Na soukromé hodiny k ní proto začala chodit i má dcera, která měla strach anglicky mluvit. Díky Katčinému přístupu se dcera pro AJ nadchla, takže nyní studuje na jazykovém gymnáziu.

 Šárka Sýkorová

Paní lektorka je velice trpělivá a vnímavá. Samozřejmostí je přizpůsobení se klientovi ať už při samotné výuce či časovým požadavkům dle pracovního vytížení. Dle mých mnohaletých zkušeností ji můžu vřele doporučit. Což se u mne projevilo ve větších možnostech při výběru pozic na pracovním trhu.

 Ing. Aleš Buřík

Terezka chodila na hodiny Angličtiny  vždy velmi ráda. Hodina probíhala ve velmi příjemné a klidné atmosféře bez jakéhokoliv náznaku stresu nebo pocitu, že vlastně jde o vyučování. Přesto  se pokroky ve zvládání jazyka začaly brzy projevovat.

Dana Folwarczná

Katku znám už mnoho let. Je příjemná, pečlivá, svědomitá. Na vyučovací hodinu vždy připravená. Nejvíce oceňuji, že svoji výuku přizpůsobí jazykové úrovni frekventanta kurzu. Na výuku k ní několik let chodila i moje dcera a několik známých. Všichni byli velmi spokojeni.

PaedDr. Renata Majovská, PhD.