Skupinovou výuku

 • Nabízíme kurzy pro děti a teenagery (od 2 let)  ve všech úrovních.
 • Kurzy probíhají ve frekvenci 1x45min týdně pro předškolní děti a 1x60min týdně pro školáky.
 • Bližší informace naleznete v sekci Kurzy pro děti a Kurzy pro teenagery.

Individuální výuku

 • obsah a způsob výuky je dán konkrétními požadavky,
 • nabízíme výuku obecného jazyka, obchodního jazyka a obchodní korespondence
 • cena se pohybuje v rozmení Kč 250,- - Kč 400,-/vyučovací hodina (45 min) podle požadavků a náročnosti na výuku a materiály
 • výukové materiály volíme na základě zaměření kurzu, úrovně a preferencí.

Doučování jazyků

Doučování je vhodné:

 • pro zlepšení známek na vysvědčení,
 • doplnění zmeškané látky,
 • zabránění v zaostávání v jazyce.

Výhody doučování:

 • lektor se věnuje pouze Vašemu dítěti,
 • obsah výuky se přizpůsobuje pouze potřebám dítěte,
 • přizpůsobení tempa,
 • možnost stanovit si čas a intenzitu doučování,
 • možnost výuky přes Skype.

Výuka přes skype

 • výuka přes Skype je moderní a efektivní způsob individuální výuky a rovněž i my se snažíme tomuto modernímu trendu přizpůsobit.
 • výuka může probíhat přímo z vašeho domova s využitím bezplatné aplikace Skype.
 • na Vaše přání si můžete pořídit  i záznam odučené hodiny. Při výuce používáme učebnice tak, jak je to v běžné hodině.
 • Co budete potřebovat?  počítač, tablet, popř. mobil s nainstalovanou aplikací Skype

Výhody výuky přes Skype:

 1. časová flexibilita
 2. úspora časová i finanční (cena se pohybuje od Kč 220,-/vyučovací hodina)
 3. dostupnost

 

Příprava k maturitě z angličtiny

 • připravujeme studenty k maturitní zkoušce nebo na oborové přijímací zkoušky na filozofickou fakultu,
 • kdy začít? jak často? to vše záleží na Vás a na potřebách Vašich maturantů.

Příprava k mezinárodním certifikátům

 • Připravujeme studenty k mezinárodním zkouškám Cambridge: KET, PET, FCE, CAE
 • Procvičujeme jednotlivé dovednosti: reading, writing, listening a speaking.
 • Studenti absolvují vzorové testy.
 • Studenty obvykle přihlašujeme u našeho partnera -  jazykové školy Hello
 • Podle potřeb připravujeme i na zkoušky City & Guilds a IELTS